فارکس مبتدی

اسیلاتور

در ابتدا فرض می کنیم که سوییچ S در نقطه 1 قرار دارد. خازن به اندازه ولتاژ V که منبع ولتاژ است شارژ می شود. حالا فرض کنید که مانند تصویر زیر سوییچ به نقطه

اساس کار اسیلاتور LC

وظیفه اسیلاتورها، تبدیل ورودی DC (منبع ولتاژ) به خروجی AC (به شکل موج) است. خروجی اسیلاتور، ممکن است انواع مختلفی از شکل موج با فرکانس‌های مختلف باشد. این شکل موج خروجی، بسته به کاربرد ممکن است پیچیده یا یک موج ساده سینوسی باشد.

از اسیلاتورها در بسیاری از تجهیزات آزمایش استفاده می‌شود. در این حالت، شکل موج خروجی ممکن است موج سینوسی، مربعی، دندان اره‌ای، مثلثی یا قطار پالس با پهنای ثابت و متغیر باشد. از اسیلاتورها در مدارهای «فرکانس رادیویی» (Radio Frequency) نیز استفاده می‌شود. اسیلاتورهای LC مشخصات نویز فاز مناسبی دارند و به آسانی در مدار تعبیه می‌شوند.

اساس کار اسیلاتور LC

اسیلاتور LC، اساسا یک تقویت‌کننده با فیدبک مثبت یا «فیدبک بازتولیدی» (Regenerative Feedback) است. یکی از مشکلات معمول در طراحی مدارهای الکترونیکی، متوقف کردن نوسان تقویت‌کننده‌ها و واداشتن اسیلاتورها به نوسان است.

اسیلاتور LC به دلیل غلبه بر تلفات موجود در مدار تشدید فیدبک خود، کار می‌کند. انرژی DC در فرکانس مورد نیاز به «مدار تشدید» (Resonator Circuit) اعمال می‌شود. در این حالت، مدار تشدید می‌تواند خاصیت سلفی، خازنی یا سلفی – خازنی پیدا کند. به عبارت دیگر، اسیلاتور LC یک تقویت‌کننده است که از فیدبک مثبت برای تولید موج با فرکانس مطلوب در خروجی خود استفاده می‌کند و نیازی به سیگنال ورودی ندارد.

بنابراین، اسیلاتور LC یک «مدار خود‌ نگهدار» (Self Sustaining Circuit) است که در خروجی خود، شکل موج متناوب در یک فرکانس مشخص تولید می‌کند.

برای اینکه یک مدار الکترونیکی نوسان کند، باید مشخصات زیر را داشته باشد:

  1. تقویت‌کننده سیگنال باشد.
  2. فیدبک مثبت یا بازتولید داشته باشد.
  3. شبکه فیدبک در فرکانس معینی کار کند.

اسیلاتور LC، یک تقویت‌کننده حلقه باز و یک تقویت‌کننده سیگنال کوچک در فیدبک خود دارد. برای شروع به کار اسیلاتور، بهره تقویت‌کننده حلقه باز باید برابر یک یا کمی بزرگتر از آن باشد. اما برای ادامه کار اسیلاتور، متوسط بهره حلقه باید برابر با یک باشد. علاوه بر اجزای راکتیو، یک تقویت‌کننده مانند تقویت‌کننده عملیاتی یا ترانزیستور دوقطبی نیز مورد نیاز است.

انرژی منبع DC توسط اسیلاتور در فرکانس معین به انرژی AC اسیلاتور تبدیل می‌شود. بنابراین، اسیلاتور LC بر خلاف تقویت‌کننده، احتیاج به منبع ورودی AC ندارد.

بهره اسیلاتور بدون فیدبک

فرض کنید که اسیلاتور، شبکه فیدبک ندارد. در این حالت، بهره اسیلاتور عبارت است از:

که در آن AVAV، بهره ولتاژ حلقه باز است.

بهره اسیلاتور با مدار فیدبک

حال فرض کنید که اسیلاتور مدار فیدبک دارد. بهره نوسان‌گر در این حالت به صورت زیر به دست می‌آید:

که در آن، ββ «کسر فیدبک» (Feedback Fraction) و AβAβ بهره حلقه، (1+Aβ)(1+Aβ) ضریب فیدبک و GvGv بهره حلقه بسته است.

همانطور که گفته شد، اسیلاتورها مدارهایی هستند که یک ولتاژ پیوسته با فرکانس معین در خروجی خود تولید می‌کنند و از سلف، خازن یا مقاومت تشکیل شده‌اند. این عناصر به همراه شبکه فیدبک، یک مدار تانک تشدیدی LC ایجاد می‌کنند که انتخاب‌گر فرکانس است.

شبکه فیدبک، یک مدار تضعیف‌کننده با بهره کمتر از یک است. به این ترتیب، می‌توان گفت که کسر فیدبک اسیلاتورها کوچکتر از یک است (β<1β<1). در صورتی که بهره حلقه بزرگتر از یک باشد (Aβ>1Aβ>1)، اسیلاتور شروع به کار می‌کند. با ادامه کار اسیلاتور، بهره حلقه به یک برمی‌گردد (Aβ=1Aβ=1).

فرکانس اسیلاتورهای LC، با استفاده از یک مدار سلفی – خازنی (LC) تشدیدی یا «تنظیم‌شده» (Tuned Circuit)، قابل کنترل است. فرکانس خروجی را در این حالت، نام «فرکانس نوسان» (Oscillation Frequency) می‌نامند.

اگر شبکه فیدبک اسیلاتور، راکتیو باشد، زاویه فاز فیدبک تابعی از فرکانس خواهد بود. این زاویه، «جابجایی فاز» (Phase Shift) نام دارد.

اساس کار اسیلاتور LC

اسیلاتور LC

اسیلاتور LC در واقع یک نوسان ساز است که اسیلاتور از آن برای تولید سیگنال های فرکانس بالا استفاده می شود. مدار اسیلاتور کاربرد کلیدی در لوازم و دستگاه های الکترونیکی دارد. به همین دلیل است که خرید و واردات اسیلاتور با کیفیت در واردات قطعات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطلب با اساس کار اسیلاتور LC و انواع اسیلاتور های LC آشنا خواهیم شد.

اسیلاتور LC چیست؟

اسیلاتور LC نوعی از نوسان ساز است که در آن از یک مدار مخزن LC (خازن-القاگر) برای ارائه بازخورد مثبت مورد نیاز برای تداوم بخشیدن به نوسانات استفاده می شود. مدار مخزن LC به نام های دیگری مثل مدار LC تشدید کننده و یا مدار LC‌ تنظیم شده نیز شناخته می شود.

کاربرد اسیلاتور LC‌ به طور معمول شامل مواردی مثل جنراتور سیگنال RF، میکسر فرکانس، تیونر، جنراتور موج سینوسی، تعدیل کننده RF‌ و غیره است. قبل اسیلاتور از آن که وارد جزئیات نوسان ساز LC‌ و انواع اسیلاتور LC‌ شویم، بیاید نگاهی بیندازیم به مدار مخزن LC.

نحوه کار مدار مخزن اسیلاتور LC

اگر چه در مدار مخزن واقعی القاگر و خازن به شکل موازی به هم متصل شده اند، در تصویر زیر برای درک بهتر نحوه کار اسیلاتور LC، سوییچ و منبع ولتاژ نیز نشان داده شده اند:

نحوه کار مدار مخزن اسیلاتور LC

نحوه کار مدار مخزن نوسان سازLC

در ابتدا فرض می کنیم که سوییچ S در نقطه 1 قرار دارد. خازن به اندازه ولتاژ V که منبع ولتاژ است شارژ می شود. حالا فرض کنید که مانند تصویر زیر سوییچ به نقطه

شارژ خازن C از طریق القاگر L تخلیه می شود. در این حالت ولتاژ خازن شروع به کاهش می کند و جریان درون القاگر به تدریج افزایش می یابد. جریان در حال افزایش، یک میدان الکترومغناطیسی را در اطراف سیم پیچ (کویل) ایجاد می کند. سپس وقتی که خازن کاملا تخلیه شد، انرژی الکترواستاتیک ذخیره شده در خازن کاملا و به شکل میدان الکترو-مغناطیس به سیم پیچ منتقل می شود.

حالا که دیگر خازن هیچ انرژی برای نگهداری از جریان به وسیله سیم پیچ ندارد، میدان اطراف سیم پیچ افت می کند و جریان موجود در سیم پیچ کاهش می یابد. به دلیل القای الکترومغناطیسی، القاگر یک back emf برابر با L(di/dt) تولید می کند تا در برابر تغییر جریان مقاومت کند. این back emf دوباره شروع به شارژ کردن خازن می کند.

وقتی که شارژ خازن پر شود، انرژی که یک بار به شکل میدان الکترو-مغناطیس در القاگر ذخیره شده بود، حالا به شکل میدان الکترواستاتیک به خازن منتقل می شود. در اینجا دوباره خازن شروع به تخلیه شارژ خود می کند و این چرخه تکرار می شود. همین چرخه انتقال انرژی بین خازن و القاگر دلیل اصلی تولید اسیلاتور ها در مدار مخزن است.

در یک دنیای ایده آل و در صورت استفاده از یک خازن و القاگر بی نقص، این نوسان ساز ها تا بی نهایت به کار خود ادامه می دهند؛ اما در دنیای واقعی، القاگر مقداری مقاومت اهمی از خود نشان می دهد و همچنین خازن نیز کمی نشتی خواهد داشت. این نواقص باعث می شوند تا با هر بار تکرار شدن چرخه، مقداری از انرژی هدر برود. در نتیجه قدم به قدم دامنه نوسان کمتر می شود تا آن ک در نهایت نوسان ها به پایان می رسند. به این افت تدریجی دامنه که باعث به پایان رسیدن کار یک اسیلاتور می شود damping می گویند که می شود آن را میرایی ترجمه کرد.

یک نوسان ساز LC در مدار مخزن که بعد از مدتی دچار اثر damping شده را می شود با نمودار زیر نشان داد:

اثر damping

در یک اسیلاتور LC عملی، علاوه بر معیار بارک هاوزن باید از ابزار دیگری نیز برای جبران انرژی از دست رفته در مدار مخزن استفاده شود. استفاده از عناصر فعالی مثل BJT, FET, opamp و… در انواع اسیلاتور LC راهی برای جبران این انرژی از دست رفته است.

به طور کلی عنصر فعال در یک مدار نوسان ساز LC سه کار اساسی و بنیادی دارد:

  • بازده حداقلی را داشته باشد
  • کمک کند تا به شرایط بازخورد مثبت مورد نیاز دست یافته شود
  • انرژی از دست رفته در مدار مخزن را جبران کند

انواع اسیلاتور ها

نوسان ساز LC‌ انواع مختلفی دارد که در اینجا آن ها را مرور کرده ایم:

نوسان ساز کلکتور تنظیم شده

می شود گفت که نوسان ساز کلکتور تنظیم شده نوع پایه ای اسیلاتور ها است. در این نوع، یک ترنسفورمر و یک خازن به شکل موازی در مدار اسیلاتور متصل شده اند. ترنسفورمر اصلی و خازن مدار مخزن لازم را شکل می دهند. ترنسفورمر ثانویه، مقداری از نوسان های ایجاد شده در مدار مخزن را به پایه ترانزیستور بر می گرداند. دیاگرام مدار یک نوسان ساز کلکتور تنظیم شده به شکل زیر است:

دیاگرام مدار یک نوسان ساز کلکتور تنظیم شده

نوسان ساز پایه تنظیم شده

نوسان ساز پایه تنظیم شده نوعی از اسیلاتور LC‌ است که در آن مدار تنظیم شده بین پایه و زمین ترانزیستور قرار می گیرد. سیم پیچ اصلی یک ترنسفورمر و خازن مدار تنظیم شده را شکل می دهند. سیم پیچ ثانویه ترنسفورمر نیز برای فیدبک مورد استفاده قرار می گیرد. دیاگرام این نوع از انواع اسیلاتور به شکل زیر است:

دیاگرام این نوع از انواع اسیلاتور

نوسان ساز هارتلی

در نوسان ساز هارتلی، مدار مخزن از دو القاگر و یک خازن تشکیل شده است. القاگر ها به شکل سری به همدیگر متصل شده اند و خازن به شکل موازی به ترکیب سری القاگر متصل می شود. این نوع از اسیلاتور توسط دانشمند آمریکایی رالف هارتلی در 1915 اختراع شد. فرکانس کاربردی معمول اسیلاتور هارتلی بین 20KHz تا 20MHz می باشد و می تواند از BJT, FET, opamp نیز استفاده کند. دیاگرام مدار اسیلاتور هارتلی به شکل زیر است:

دیاگرام مدار اسیلاتور هارتلی

اسیلاتور کولپیتس

اسیلاتور کولپیتس یکی دیگر از انواع اسیلاتور است که در آن مدار مخزن از دو خازن و یک القاگر تشکیل شده است. خازن ها به شکل سری به هم متصل هستند و القاگر به شکل موازی به آن ها وصل می شود. این اسیلاتور در سال 1918 توسط ادوین کولپیتس اختراع شد و طیف کاربردی آن بین 20KHz تا 300MHz است. در مقایسه با اسیلاتور هارتلی، اسیلاتور کولپیتس عملکرد بهتری در ثبات فرکانس دارد. دیاگرام مدار اسیلاتور کولپیتس به این شکل است:

دیاگرام مدار اسیلاتور کولپیتس

اسیلاتور کلپ

اسیلاتور کلپ در واقع نسخه اصلاح شده اسیلاتور کولپیتس است. در اسیلاتور کلپ یک خازن اضافه به شکل سری به القاگر در مدار مخزن متصل شده است. این خازن اضافی باعث شده است تا اسیلاتور در فرکانس های متنوع تری کاربرد اسیلاتور داشته باشد. افزودن این خازن اضافی همچنین نقش مهمی در بهبود ثبات فرکانس ایفا می کند و دو خازن دیگر را از اثرات پارامتر های ترانزیستور محافظ می کند. دیاگرام مدار اسیلاتور کلپ از انواع اسیلاتور LC به شکل زیر است:

اسیلاتور اکسلیتور (Accelerator Oscillator) چیست؟

اسیلاتور اکسلیتور یکی از پر استفاده ترین و محبوب ترین اسیلاتور ها در جهان است و اگر به نرم افزار متاتریدر نگاه کنیم می‌بینیم که این اسیلاتور جزو اولین ابزار‌های تخمینی قرار گرفته است. اسیلاتور اکسلیتور در عین سادگی برای بسیاری از معامله گران ایرانی ناشناخته است به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا شما را با این شناساگر کاربردی و نحوه ی استفاده از آن بیشتر آشنا کنیم، با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اسیلاتور اکسلیتور چیست؟

اسیلاتور اکسلریتور یکی از چندین شناساگر معروف است که توسط تحلیلگر تکنیکال مشهور بیل ویلیامز توسعه یافته است. ویلیامز معتقد است که جهت حرکت قیمت همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند، بنابراین زیر نظر گرفتن حرکات قیمت به جای خود آن به ما قدرت پیش بینی می دهد.
اسیلاتور اکسلریتور همیشه یک قدم جلوتر از ما حرکت می‌کند و تغییرات اولیه قیمت را شناسایی می‌کند، چه زمانی که حرکت شتاب کاهشی داشته باشد و چه زمانی که شتاب افزایشی داشته باشد.

نحوه محاسبه شتاب اسیلاتور (Acceleration Oscillator)

Acceleration Oscillator از Awesome Oscillator مشتق شده است. Awesome Oscillator یکی از شناساگرهای ویلیامز است. این شناساگر ۵ دوره زمانی را با ۳۴ دوره زمانی مقایسه می‌کند تا بتواند نشانه هایی درباره حرکت بازار به دست بیاورد. اسیلاتور اکسلیتور نیز که از همین اسیلاتور مشتق شده توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Acceleration Oscillator=Ao–SMA5(Ao)
SMA=میانگین متحرک ساده
Ao=Awesome Oscillator

به طور طبیعی محاسبه این همه عدد و دنبال کردن جدول ها کار خسته کننده ای به نظر می رسد، اما خوشبختانه شما نیازی به انجام این عملیات پیچیده ندارید و تمامی محاسبات توسط نرم افزارها قابل انجام است، کار شما تنها رصد نمودار هاست.

استراتژی معاملاتی با استفاده از اسیلاتور اکسلیتور

بر خلاف Awesome Oscillator در اسیلاتور اکسلیتور عبور از خط صفر به معنای سیگنالی برای خرید و فروش نیست و تنها نشانه این است که روند ما در جریان است و ما می‌توانیم به آن اعتماد کنیم.
درک نشانه ها و دنبال کردن آنها در این اسیلاتور بسیار آسان است. مقادیر مثبت نشان دهنده افزایش قیمت بازار و مقادیر منفی نشانه ی کاهش قیمت آن است.
ویلیامز تاکید می‌کند که با مشاهده میله های قرمز رنگ به هیچ وجه خرید نکنید و همچنین با مشاهده میله های سبز رنگ دست به فروش نزنید. شما باید با دقت به نمودارها و تغییر رنگ میله ها توجه کنید تا بتوانید به موقع سیگنال بگیرید.
در اینجا خلاصه ای کوتاه از عملکرد اسیلاتور اکسلریتور را با هم مرور می کنیم:

خرید بالای خط صفر و فروش زیر خط صفر

طبق گفته ویلیامز اگر شما بالای خط صفر مشغول خرید و یا زیر خط صفر مشغول فروش هستید کاری درست و در جهت نمودار را انجام می دهید.

  • برای خرید بالای خط صفر شما به دو ستون متوالی سبز رنگ نیاز دارید تا خرید را تایید کنند.
  • برای فروش زیر خط صفر شما به دو ستون متوالی قرمز رنگ نیاز دارید تا فروش را تایید کنند.
خرید زیر خط صفر و فروش بالای خط صفر

اگر بخواهید بالای خط صفر فروش و زیر خط صفر خرید انجام دهید کار شما خلاف حرکت نمودار است‌. در چنین وضعیتی برای خرید و فروش به نشانه های بیشتری نیاز دارید:

  • برای خرید زیر خط صفر شما به سه ستون متوالی سبز رنگ نیاز دارید تا خرید را تایید کنند.
  • برای فروش بالای خط صفر شما به سه ستون متوالی قرمز رنگ نیاز دارید تا فروش را تایید کنند.

چگونه با اسیلاتور اکسلیتور سیگنال بگیریم؟

روش سیگنال گیری شما بسیار ساده بوده و باید به جایگاه و رنگ میله ها توجه داشته باشید .
شما بعنوان یک معامله گر باید به کمی تحلیل تکنیکال مانند ترسیم خط روند مسلط باشید تا بتوانید حداقل جهت روند بازار را تشخیص دهید

نکته : بهترین بازدهی این اسیلاتور در زمان هایی است که تغییر روند در حال شکل گرفتن است.

زمانی که با کمک اسیلاتور های دیگر مانند استوکاستیک یا آر اس آی و کمی تحلیل متوجه تغییر روند نمودار شدید حال نوبت به اسیلاتور accelerator است تا ایفای نقش کند چرا که تایید آن حائز اهمیت است ،
زمانی که میله های قرمز مشاهده میکنید نشان از نزولی شدن نمودار و زمانی که میله های سبز مشاهده میکنید نشان از صعودی شدن نمودار میباشد ولی جایگاه این میله ها است که سیگنال معتبری به شما میدهد ، اگر میله قرمز از بالای خط صفر به پایین خط صفر آمد نشان از کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار است و سیگنال فروش میگیریم و دقیقا برعکس آن هنگامی که میله سبز از زیر خط صفر به بالای خط آمد سیگنال خرید خواهیم گرفت.

آموزش اسیلاتور - میهن سیگنال

تصویر سیگنال خرید و فروش اسیلاتور – میهن سیگنال

باز هم تاکید میکنیم فقط با سیگنال این اسیلاتور وارد معامله نشوید و حتما از ابزارهای دیگر نیز جهت تحلیل نمودار استفاده کنید.

توصیه های نهایی ویلیامز

ویلیامز خودش استفاده از اندیکاتور الیگیتور را به عنوان یک ابزار مکمل در کنار اسیلاتور اکسلیتور توصیه می‌کند. او همچنین می گوید استفاده از Awesome Oscillator در کنار اسیلاتور اکسلیتور و همچنین اندیکاتور الیگیتور سیگنال های بسیار معتبر و دقیقی برای انجام معاملات به ما می‌دهند. البته انتخاب شما برای دریافت سیگنال دقیق تنها به این اندیکاتورها محدود نیست و می توانید با هر کدام از شناساگرهای ویلیامز روش خود را ادغام کنید.

جمع بندی

اسیلاتور اکسلریتور شناساگری برای پیش بینی تغییر در روند قیمت هاست. طبق گفته ویلیامز بهتر است این شناساگر همراه با دیگر ابزار ها مانند اندیکاتور الیگیتور استفاده شود تا نتیجه دقیق تری به ما بدهد. بیل ویلیامز همچنین تاکید می‌کند که شناساگرها تنها نیمی از مسیر ما هستند و استفاده درست از ابزار و دریافت آموزش نیم دیگر مسیر است.

شبیه سازی نوسان ساز کولپیتس در متلب

اسیلاتور یا همان نوسان ساز، مدارهای الکتریکی هستند که بچه های الکترونیک هر جا بخواهند نوسان ایجاد کنند از این مدار استفاده می کنند!! در حقیقت کار این نوسان ساز همانند مبدل dc به ac در سیستم های قدرت می باشد و هرجا نیاز باشد dc را به حالت نوسانی در می آورد. اسیلاتور کولپیتس هم یکی از معروفترین نوسان سازهاست که در این محصول به شبیه سازی آن در سیمولینک متلب پرداخته شده است.

اسیلاتور کولپیتس

مفهوم اسیلاتور در سیستم های الکترونیکی به معنی نوسان ساز است. نوسان ساز های الکتریکی دارای مدارهای الکتریکی هستند که سیگنال الکتریکی متناوبی را تولید می کنند و به خاطر همین نوسان ساز به آن ها اطلاق شده است. اغلب هم سینوسی یا پالسی تولید می کنند. در واقع در سیستم قدرت که مبدل dc به ac از منبع تغذیه dc موج سینوسی تولید می کند. نوسان ساز هم در سیستم های الکترونیکی یعنی ضعیف همین کار مبدل dc به ac را انجام می دهد. سیگنال هایی که توسط فرستنده های رادیویی تولید می گردند مثال خوبی برای نوسان سازها می باشند. در این بخش به یکی از نوسان سازهای مهم یعنی اسیلاتور کولپیتس که امروزه کاربرد فراوانی دارد خواهیم پرداخت.

اسیلاتور کولپیتس چیست؟ نوسان ساز کولپیتس یک نوع نوسان ساز خطی فیدبک دار است. مدار فیدبک و تولید نوسان در اسیلاتور کولپیتس مطابق شکل زیر می باشد:

اسیلاتور کولپیتس

این مدار به مدار هماهنگی LC معروف می باشد که در آن از دو خازن و یک سلف استفاده می شود. حال اگر همین مدار در یک تقویت کننده ای از نوع بیس مشترک یا امیتر مشترک قرار بگیرد یک مدار نوسان ساز کول پیتس ایجاد می شود. شکل زیر نیز یک نمونه نوسان ساز کولپیتس را نشان می دهد:

اسیلاتور کولپیتس

فرکانس نوسان های نوسان ساز کولپیتس و معادل خازن آن از روابط زیر به دست می آیند:

نوسان ساز کولپیتس

نوسان ساز کولپیتس

شبیه سازی مدار اسیلاتور کولپیتس با نرم افزار متلب

براساس مطالب بالا این محصول نیز شبیه سازی نوسان ساز کولپیتس در متلب می باشد که در سیمولینک متلب انجام شده است و شکل زیر کلیات این محصول می باشد:

اسیلاتور کولپیتس

حال با اجرای سیمولینک مدار بالا که شکل کامل مدار نوسان ساز کولپیتس می باشد و یک ولتاژ DC به آن اعمال شده است و ما انتظار داریم خروجی سینوسی بگیریم، شکل موج ولتاژ خروجی به صورت زیر به دست می آید:

اسیلاتور کولپیتس

در کل این محصول شبیه سازی نوسان ساز کولپیتس در متلب سیمولینک می باشد و فایل شبیه سازی آن در این محصول گنجانده شده است. شما می توانید توسط این شبیه سازی به کلیات کار اسیلاتور کول پیتس تسلط کافی داشته و هر نوع نوسان ساز دیگر را نیز خودتان پیاده سازی نمایید.

اسیلاتور یا نوسان ساز

اسیلاتور یا نوسان ساز یا مولدهای موج در سیستم های مختلف الکترونیکی دارای کاربردهای وسیع و حساسی می‌باشند. در مدارهای مخابراتی ، دیجیتالی و بسیاری دیگر از مدارهای الکترونیکی نوسان سازها به عنوان یکی از بخش های اصلی تلقی می‌شود. آنچه که در طراحی نوسان سازها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد شکل موج دلخواه با فرکانس مورد نظر می‌باشد و هر خواسته طراحی متوجه فرکانسهای بالا با شکل موج پایدارتری باشد، به همان میزان دقت عمل و بهره گیری از فن آوری های پیشرفته بیشتر احساس می‌ گردد.

اسیلاتور یا نوسان ساز

یک نوسان ساز الکتریکی، مدار الکتریکی است که سیگنال الکتریکی تکرارشونده ،نوسانی ، اغلب یک موج سینوسی یا یک موج مربعی تولید می‌کند. نوسان سازها جریان مستقیم(DC)را از منبع تغذیه به سیگنالی با جریان متناوب تبدیل می‌کنند. این‌ها به طور گسترده درخیلی از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند. مثال‌های رایجی از سیگنال‌هایی که توسط نوسان سازها تولید می‌شوند شامل سیگنال‌هایی که توسط فرستنده‌های رادیو و تلویزیون، پخش می‌شوند، علامت زمان‌سنجی که ساعت‌های کامپیوترها و کوارتزها را تنظیم می‌کنند و صدای تولید شده توسط بیپر الکترونیکی وبازی‌های ویدیویی است.

اسیلاتور یا نوسان ساز

همچنین اسیلاتور مداری است که پس از طی مدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه مستقیم، به نوسان پایدار می‌رسد. اسیلاتورها در ابتدا با استفاده از بازخورد مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسان رو به افزایش می رود. اما در دامنه‌ای معین این افزایش دامنه متوقف شده و نوسان‌ساز در آن دامنه شروع به نوسان می‌کند. -یک اسیلاتور بایستی دارای بازخورد مثبت برای افزایش دامنه نوسانات باشد. -یک اسیلاتور می‌بایست پس از رسیدن به دامنه نهایی از ناپایدار شدن نوسانات جلوگیری کند؛ و با آن دامنه به نوسانات خود ادامه دهد. این امر از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال استفاده از خاصیت بهره ترانزیستور که در آن با افزایش دامنه سیگنال اعمالی به بیس ترانزیستور، بهره تقویتی ترانزیستور کاهش می‌یابد و به جای تقویت، تضعیف صورت می‌گیرد. بهره متغیر ترانزیستور با پارامتر G(x) نشان داده می‌شود و با سیگنال اعمالی به بیس ترانزیستور رابطه معکوس دارد. به طور کلی در مدارات نوسان ساز، قسمت اصلی مدار که وظیفه اش ساختن نوسان می باشد یا شامل سیم پیچ و خازن می باشد (lc) و یا شامل کریستال است که فرکانس نوسان سازهای کریستالی دقیق تر و ثابت تر هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا