فارکس ساده

کانال های معاملاتی

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

کانال نزولی (Descending Channel) چیست؟

این مقاله به بررسی کانال نزولی، تعریف این کانال و همچنین، موارد استفاده‌ یا کاربرد آن می‌پردازد. کانال نزولی در تحلیل‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا روند نزولی سری قیمت‌های اوراق بهادار را نشان دهد. این کانال از دو خط روند با شیب منفی که در بالا و پایین یک سری قیمت کشیده شده‌اند، تشکیل می‌گردد. همچنین در این مقاله در مورد کانال صعودی که عکس کانال نزولی است کانال های معاملاتی و کانال envelope نیز توضیحاتی ارائه می‌شود.

تجزیه و تحلیل کانال نزولی

کانال نزولی تنها یک مورد از کانال‌های فراوان قیمت است که تحلیل‌گران فنی از آن برای طرح نمودار و ارزیابی روند اوراق بهادار استفاده می‌کنند. به طور کلی، تحلیل‌گران فنی کانال‌ها در سر تا سر بازار سرمایه‌گذاری از کانال‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند روند اوراق بهادار در طول زمان را دنبال کنند. یک کانال از خطوط شیب‌دار در کنار سطح پشتیبانی و مقاومت سری قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود. کانال‌ها عموما به منظور تشخیص سیگنال‌های معاملاتی در پشتیبانی و سطح مقاومت برای اوراق بهاداری به کار می‌روند که در طول زمان تغییرپذیری متعادل و نوسان منظم دارند.

نشانه‌های یک کانال نزولی

معامله‌کنندگانی که از باقی ماندن یک سهام در کانال نزولی اطمینان دارند، می‌توانند در هنگان نوسان قیمت در محدوده‌ی خط روند کانال شرط‌بندی کنند. این استراتژی معاملاتی به خصوص وقتی با موفقیت همراه خواهد بود که یک الگوی واژگون و سپس یک الگوی بریک اوت (breakout) رخ دهند. الگوهای واژگون و بریک اوت به شکل‌گیری خطوط روند کانال نزولی کمک می‌کنند که برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در یک کانال نزولی وقتی که قیمت اوراق بهادار به خط روند پایدار خود برسند، معامله‌کننده می‌تواند نسبت به فروش شرط‌بندی کند. وقتی اوراق بهادار به خط روند پشتیبانی خود برسند، معاملات خرید طولانی نیز مفید خواهند بود. این استراتژی‌های معاملاتی وقتی سودمند خواهند بود که سهام از تغییرپذیری متعادلی برخوردار بوده و در نتیجه معاملات محدودی دارد. معامله در تحلیل کانال پس از اینکه قیمت اوراق بهادار روندی برعکس (واژگون) یا بریک اوت از خود نشان دهد نیز مفید خواهد بود؛ معمولا پس از این روندها یک سری شکاف runaway و همچنین یک شکاف exhaustion رخ خواهند داد.

کانال صعودی

کانال صعودی برعکس کانال نزولی است. هر دو کانال پیش از هر چیز کانال‌هایی هستند که تحلیل‌گران فنی از آن‌ها استفاده می‌کنند. در کانال صعودی خط روند در سطح پشتیبانی و مقاومت دارای شیب مثبت است.

کانال envelope

این کانال‌ها نوع معروف دیگری از کانال‌ها هستند که هم الگوهای کانال نزولی و هم الگوهای کانال صعودی را به کار می‌گیرند. کانال‌های envelope معمولا به منظور طراحی نمودار و تحلیل تغییرات قیمت اوراق بهادار در مدت زمانی طولانی کانال های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطوط روند بر اساس متوسط متغیر یا بالا و پایین در مدت‌ زمان‌های معینی خواهند بود. این کانال‌ها از همان استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که کانال‌های نزولی و صعودی از آن‌ها استفاده می‌کردند. این تحلیل معمولا بر اساس تغییرات قیمت سهام در مدت زمانی طولانی خواهد بود، در حالی که کانال‌های نزولی و صعودی برای طراحی نمودار قیمت سهام بلافاصله پس از روند واژگونی نیز مفید هستند.

اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

تجربیات چند ساله نشان می دهد که بازار همواره با شروع حرکت خود از خط روند به چنین خطوطی نمی رسد و چه بسا که بازار نیمی از فاصله خط روند و کانال را پیموده و با تشکیل یک الگوی باز گشتی، بازگشت نماید؛ لذا برای تعیین حد سود بهتر است از ابزار های دیگری چون تراز های فیبوناچی استفاده نمایید. در هر حال اگر بازار پیش از برخورد به خط کانال باز کردن بهتر است خط کانال دیگری بر اساس نقطه جدید ترسیم گردد. خط کانال جدید از این پس مبنای ناحیه سود معاملات قرار می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است البته نبایستی خط روند نزولی را نیز از یاد برد چه بسا که بازار به خط کانال جدید نرسیده و به خط روند جدید عکس العمل نشان دهد که در شکل 1 نشان داده شده است. در هر حال آنچه که مهم است توجه به تمام مولفه های موجود در یک ناحیه معاملاتی است.

اگر بازار با تشکیل کانال های کم عرض تو، فاصله خود را با خط روند کاهش دهد. در واقع نشانه های ضعیف بودن بازار ظاهر می گردد چه را که این نشانه ها در نهایت منجر به شکست خط روند و بازگشت قیمت شوند که در چنین مواقعی با تأیید واقعی بودن شکست می توان معاملات بازگشتی را طراحی نمود. برای نمونه در شکل زیر بازار پس از صعود از نقطه به خط کانال نخستین نرسیده و با تشکیل یک فراکتال پایین تر در نقطه 5 موجب شده که فاصله خط روند و کانال بعدی کمتر شوند. در این موقعیت با تشکیل یک روند نزولی در نهایت نیز خط روند صعودی را می شکند.

شکل 1. کاهش فاصله خط روند از خط کانال در نقطه 5

با شکست خط روند و تأیید آن بایستی منتظر تشکیل روند جدیدی باشیم چرا که بازار همواره بر اساس روند حرکت می کند؛ لذا به محض ظهور نشانه های روند کانال های معاملاتی جدید بایستی خطوط روند و کانال را بر اساس شرایط جدید ترسیم نماییم. نمونه ای از چنین شرایطی را در شکل 2 مشاهده می نمایید. در این شکل، خط روند در ابتدا نقش حمایت و خط کانال نقش مقاومت داشته است اما با بازگشت روند، نقش این دو عوض شده است؛ یعنی خط روند نقش مقاومت و خط کانال نقش حمایت پیدا کرده است.

شکل 2. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط روند صعودی

اگر بازار در شرایطی حمل کانال خود را بشکند می توان استنباط کرد که با روند، بسیار قدرتمندی مواجه می باشیم. در چنین مواقعی بایستی خط روند و کانال جدید را ترسیم نمود. همان گونه که در شکل مقابل نشان داده شده با شکست خط کانال ۱-۳، خط روند جدید با اتصال نقاط ۴ و 6 و خط کانال جدید نیز به موازات آن رسم می شود.

شکل 3. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط کانال صعودی

حرکت بعد از شکست.

در بسیاری از منابع میزان حرکت بازار بعد از شکست یک خط روند را معادل عرض کانال اعلام می کنند که مطلب صحیحی نیز می باشد اما چه بسا که بازار پیش از رسیدن به این محدوده باز گردد؛ اتفاقی که به کرات در بازار مشاهده می شود. در انتهای مقاله «اعتبار خط کانال» توصیه این است که بخشی از معاملات انجام شده خود را در فاصله 8 / 61 درصدی عرض کانال بسته و مابقی را برای وصول به فاصله ۱۰۰ درصدی باز بگذارید. این باعث می شود که در صورت عدم وصول بازار به محدوده مورد نظر بتوانیم حداقل بدون زیان از بازار خارج شویم.

اعتبار خط کانال

شکل 4. معمولا بازار پس از شکست کانال های معاملاتی خط روند به اندازه عرض کانال حرکت می کند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

بهترین کانال پیش بینی فارکس در ایران

بهترین کانال پیش بینی فارکس در ایران

فارکس، بازاری است که نوسان زیادی دارد و خیلی ها در آن ضرر می کنند. به دلیل وجود عواملی چون اهرم در فارکس و معاملات روزانه سریع این بازار می تواند واقعا بازار خطرناکی برای افرادی باشد که مهارت چندانی ندارند و قدرت پیش بینی آنها چندان بالا نیست. پیش بینی در فارکس یکی از مهم ترین چیزهایی است که یک معامله گر باید از عهده آن برآید. پیش بینی در فارکس با تحلیل های قوی و درست بدست می آید. روش دیگر برای دستیابی به پیش بینی های دقیق استفاده کانال های معاملاتی از سایت ها و کانال های آموزشی می باشد. در این مقاله بهترین کانال پیش بینی فارکس در ایران به شما معرفی شده است.

برای پیش بینی در فارکس به چه چیزهایی نیاز است؟

برای پیش بینی فارکس شما نیاز دارید تا از دو عامل به خوبی استفاده کنید:

1.تحلیل:

تحلیل در فارکس اهمیت زیادی دارد و از آن برای بررسی روند تغییرات فارکس استفاده می شود. در فارکس دو نوع تحلیل وجود دارد که به خوبی تغییرات فارکس را آنالیز می کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

تحلیل بنیادی به بررسی عوامل ریشه ای و بنیادی تاثیرگذار بر روی دارایی ها می پردازد. برای مثال برای بررسی داریی نفت در فارکس به بررسی عوامل ژئوپلیتکی، میزان تقاضا برای نفت و وضعیت کشورهای نفتی پرداخته می شود. تحلیل بنیادی بیشتر برای معاملات بلندمدت استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال اما فقط به بررسی چارت و نمودار می پردازد و تنها چیزی که در این تحلیل اهمیت دارد قیمت کنونی یک داریی است و مولفه های دیگر اهمیتی ندارند. از شاخص ها و اندیکاتورهای مختلفی می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی معاملات روزانه و کوتاه مدت در فارکس استفاده می شود و شما می توانید با این تحلیل به خوبی فرصت های معاملاتی را تشخیص دهید.

2.تجربه:

عامل دیگر مهم و حیاتی برای پیش بینی فارکس تجربه است. هر چقدر که تجربه یک معامله گر بیشتر باشد آن شخص مطمئنا می تواند بهتر پیش بینی کند چون هم موقعیت های مختلف فارکس را تجربه کرده است و هم تحلیل و ارزیابی بهتری از بازار فارکس دارد.

بهترین کانال پیش بینی فارکس در ایران

حالا که عوامل مهم در پیش بینی فارکس را شناختید باید بهترین کانال آن را هم بشناسید. همان گونه که خود شما می دانید که کانال ها و سایت های زیادی امروزه وجود دارند که در زمینه فارکس فعالیت می کنند. شما می توانید از این کانال های تلگرامی و سایت های اینترنتی برای دیدن پیش بینی فارکس و تشخیص فرصت های معاملاتی استفاده کنید.

بدون شک بهترین کانال پیش بینی فارکس در ایران، کانال تلگرامی میک تی پی می باشد. کانال میک تی پی با آدرس @maketp می تواند کمک بسیار خوبی برای شما باشد تا بهترین تحلیل ها و پیش بینی های فارکس را برای خود داشته باشید.

چرا میک تی پی؟

اما چرا کانال میک تی پی یکی از بهترین کانال هایی است که کانال های معاملاتی می تواند پیش بینی فارکس را به شما ارائه دهد. در زیر به ویژگی های میک تی پی و کانال آن اشاره شده است:

1.تحلیل های به روز:

شما هر روز می توانید تحلیل های آپدیت و مناسبی را از دارایی های مختلف در فارکس مشاهده کنید. برای مثال جفت ارزهای اصلی در این کانال هر روزه قرار داده می شوند و شما می توانید نمودار تغییرات آنها را ببینید. تایم فریم معامله برای شما مشخص می شود و روند صعودی یا نزولی بودن آن نیز برای شما بیان می شود. حد سود و حد ضررها هم به خوبی برای شما مشخص می شوند تا بتوانید بیشترین سود را از آن ببرید.

انواع نمادها مانند جفت ارزها، بیت کوین ، نفت خام ، طلا و دیگر موارد در این کانال قرار داده می شوند و این برای افرادی که دنبال فرصت معاملاتی مناسب هستند فرصت بسیار خوبی است تا استفاده کنند.

2.تیم حرفه ای پشت کانال:

کانال میک تی پی دارای تیمی حرفه ای است که پشت آن قرار دارند و بنابراین افراد خیالشان از این بابت می تواند راحت باشد. افرادی که در این کانال فعالیت دارند خود سالهاست که در فارکس مشغول معامله گری و ترید هستند و دارای تجربه زیادی هستند. این تحلیل ها با دقت کافی انجام می شود و افراد می توانند با استفاده از این پیش بینی های فارکس به خوبی ترید کنند.

3.ارائه گزارش های مالی در این کانال:

در کانال میک تی پی، گزارش های مربوط به فارکس به طور مرتب ارائه می شوند و شما می توانید آنها را مشاهده کنید. برای مثال گزارش COT که می تواند تا حدود زیادی انتظارات معامله گران بازار را بیان نماید در این کانال، هر هفته و روز یکشنبه منتشر می شود. تریدرها می توانند از این گزارش ها نکات بسیار خوبی را دریافت کنند. علاوه بر گزارش COT ، گزارش های متنوع دیگری مانند گزارش بانک مرکزی آمریکا و یا بانک های اروپا یا گزارش بیکاران آمریکا و دیگر موارد نیز هر از مدتی در این کانال گذاشته می شوند که می توانند برای تحلیل مسائل فارکس بسیار مفید باشند.

نتیجه گیری

اگر دنبال بهترین کانال پیش بینی فارکس در ایران می گردید پس کانال میک تی پی را انتخاب کنید تا بهترین پیش بینی ها و فرصت های معاملاتی را به شما نشان دهد. در این کانال افرادی حرفه ای مشغول فعالیت هستند که سعی می کنند بهترین تحلیل های بازار با به تریدرهای فارکس ارائه دهند. این کانال اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار افراد معامله گر قرار می دهد که افراد می توانند از آن استفاده کنند تا سود خوبی بدست آورند.

مدیریت کانال های معاملاتی ریسک در فارکس

برای مدیریت ریسک در فارکس شما باید چند نکته را در نظر داشته باشید که ما در زیر برای شما بیان می کنیم:

1.انتخاب اهرم مناسب:

اهرم، انتخابی بسیار جذاب در فارکس است که باعث شده خیلی ها به سمت این بازار بیایند و بخواهند یک شبه در آن به سود زیادی برسند اما متاسفانه بر اثر همین اشتباه و هیجان سرمایه خود را از دست می دهند. برای مدیریت ریسک شما همواره باید اهرم مناسب را انتخاب کنید. همیشه سعی کنید اهرم های متوسط رو به پایین را به کار بگیرید و فقط در صورتی از اهرم بالا استفاده نمایید که از تحلیل خود و سود کردن بسیار مطمئن باشید. یادتان باشد که انتخاب اهرم اشتباه می تواند همه سرمایه شما را در مدت کوتاهی نابود کند. پس عاقلانه رفتار کنید.

2.تعیین حد ضرر:

یکی از مهم ترین کارها برای مدیریت ریسک در تریدهای فارکس این است که برای خود حد ضرر یا همان استاپ لاس تعیین کنید. شما هیچ وقت نباید از بازار مطمئن باشید و همیشه باید این گونه فکر کنید که هر لحظه ممکن است بازار بر علیه تحلیل و معامله شما حرکت کند و به شما ضرر برساند. بنابراین حتما برای خود استاپ لاس تعیین کنید تا بیش از یک حدی ضرر نکنید. یادتان باشد که همه حرفه ای ها برای خود حد ضرر تعیین می کنند و این به خاطر آن است که آنها تجربه بیشتری از بازار پرنوسان فارکس دارند و می دانند که هر لحظه امکان این وجود دارد که فارکس به آنها ضرر بزند.

3.درگیر کردن پول مناسب:

شما نباید در یک معامله بیش از اندازه لازم پول درگیر کنید. برای مثال در یک معامله ای که باید 200 دلار سرمایه گذاری کنید نباید 500 دلار وارد نمایید و ریسک معامله را بالاتر ببرید. با بالا بردن مارجین یا پول درگیر شده در معامله در صورت ضرر شما زیانی چند برابر می کانال های معاملاتی بینید. همیشه در زمان هایی که از تحلیل خود چندان مطمئن نیستید پول کمتری را درگیر کنید تا ضرر کمتری ببینید. یادتان باشد که رسیدن به پول هنگفت در مدت کم در فارکس فقط در ذهن افراد مبتدی وجود دارد و حرفه ای می دانند که برای سود عالی باید صبر داشته باشند و با استراتژی به پیش بروند.

4.استراتژی معاملاتی داشته باشید:

یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید این است که حتما دارای استراتژی معاملاتی باشید و بر طبق آن حرکت کنید. یادتان باشد که بدون استراتژی دیر یا زود ضرر می کنید. استراتژی های مختلفی برای معاملات کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارند که میتوانند به شما کمک کنند تا بهترین نتیجه را از فارکس داشته باشید.

میک تی پی

مجموعه میک تی پی همان گونه که در این مقاله بیان شد یکی از بهترین ها در زمینه تحلیل و نیز در زمینه آموزش فارکس می باشد. شما می توانید با آموزش دیدن در این مجموعه به معامله گری ماهر و حرفه ای تبدیل شوید که می داند چه می کند.

میک تی پی به خوبی به شما مفاهیم اصلی فارکس را آموزش می دهد و پس از آن کار با نرم افزارهای معاملاتی و سپس تحلیل ها را به شما آموزش خواهد داد. دوره های آموزش میک تی پی فرصتی بسیار عالی است تا شما به فارکس به شکلی عمیق نگاه کنید و به خوبی بتوانید دارایی های فارکس را تحلیل و ارزیابی کنید و فرصت های معاملاتی را شناسایی کنید.

با میک تی پی شما به تریدری خوب بدل خواهید شد که می داند چگونه باید در این بازار پرنوسان حرکت کند.

آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

از ملزومات رسم کانال صعودی، آشنایی کامل با ترسیم خطوط روند صعودی در تحلیل تکنیکال و پیوت در تحلیل تکنیکال است.
بدون آشنایی با کامل با موارد ذکر شده، امکان رسم کانال صعودی وجود ندارد.
پس در صورتی که آموزش های مربوط به خط روند صعودی و پیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده ننموده اید، توصیه می کنیم قبل از شروع این آموزش، به این مطالب مراجعه کرده و آنها را به طور کامل یاد بگیرید.

روش ترسیم کانال صعودی

روش ترسیم کانال صعودی

برای رسم کانال صعودی، ابتدا لازم است خط روند صعودی را رسم کنید.
پس از رسم خط روند صعودی، بین دو پیوتی که با استفاده از آنها خط روند صعودی را رسم کردید (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ کانال های معاملاتی قرمز مشخص شده اند)، پیوت های سقفی (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ زدر مشخص شده اند) را مشاهده می کنید.
از آن پیوت های سقف، بلندترین پیوت را انتخاب کرده و خط روند صعودی را بر روی آن کپی کنید.
بدین شکل دو خط موازی شکل میگیرد که این دو خط، کانال صعودی را تشکیل می دهند.

برای درک بهتر این فرایند به تصاویر زیر توجه کنید.

در کانال صعودی، خط بالایی کانال، سقف کانال صعودی یا سطح مقاومت و خط پایینی کانال، کف کانال صعودی یا سطح حمایت نامیده می شوند.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای رسم کانال صعودی، به جای استفاده از ابزار خط و کپی کردن آن، شما می توانید از ابزار مخصوص رسم کانال استفاده کنید.
این ابزار شبیه به ابزار خط عمل می کند. تفاوت این است که هنگام استفاده از آن برای رسم خط کانال، خطی موازی با خطی که شما رسم می کنید، به صورت خودکار در پایین خط شما رسم می شود و نیاز به کپی کردن خط روند صعودی توسط شما را از بین می برد.

ابزار مخصوص رسم کانال

در تصویر زیر آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای استفاده از این ابزار، بر روی آیکون مربوط به آن در نوار بالا کلیک کنید تا فعال شود.
پس از آن، بر روی پیوت اولی که برای رسم خط روند صعودی انتخاب کرده اید، کلیک کنید. در این حالت کلیک خود را نگه داشته و نشانگر ماوس خود را تا پیوت دوم بکشید.
این عمل همانند رسم خط روند صعودی است و تنها تفاوت آن، استفاده از ابزار کانال به جای استفاده از ابزار خط برای انجام آن است.
در تصویر زیر، خطوط شکل گرفته پس از استفاده از ابزار کانال کشی را مشاهده می کنید.

ابزار مخصوص رسم کانال

پس از انجام این مراحل، برای ترسیم کانال صعودی، لازم است که خط پایینی را گرفته و بر روی بالاترین پیوت سقف قرار دهید.
در تصویر زیر، خطوط تصویر بالا پس از انتقال خط کف کانال (خط شماره 2) به موقعیت مناسب را مشاهده می کنید.

پس از انجام این اعمال، خطوط کانال را امتداد دهید تا طول مورد نیاز از نمودار قیمت – زمان را پوشش بدهند.
برای امتداد خط، کافیست در حالی که کلید شیف را نگه داشته اید بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و بکشید.

پیوت های مناسب برای رسم کانال صعودی

همانطور که در مطالب قبل گفتیم، در هنگام تحلیل تکنیکال، حرکات و واکنش های آخر بازار مهم تر هستند.
در هنگام رسم کانال صعودی نیز این قاعده صدق می کند؛ یعنی پیوت های آخر بازار برای رسم کانال مناسب تر هستند.
دلیل این امر آن است که حرکت و واکنش های انتهایی بازار به روند فعلی بازار نزدیک تر بوده و تأثیر بیشتری بر روند فعلی بازار دارند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

توجه داشته باشید که هر کانال صعودی رسم شده قابل استفاده نیست؛ بدین معنی که کانال رسم شده، باید شروطی را رعایت کرده باشد. در زیر به بررسی این مورد می پردازیم.

از مواردی که کانال صعودی باید رعایت کرده باشد این است که نمودار قیمت – زمان، نباید خطوط سقف یا کف کانال را شکسته باشد.
در صورتی که نمودار قیمت – زمان، کانال صعودی را در یک یا چند نقطه شکسته باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نمودار قیمت نسبت به کانال واکنش مناسب نداشته است.
در تصویر زیر، کانال رسم شده بر روی سهم قشرین را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار قیمت در نقاط مشخص شده، سقف کانال صعودی را شکسته است. بنابراین می توان گفت نمودار نسبت به کانال واکنش خوبی نداشته و این کانال قابل استفاده نیست.

نمونه اصلاح خط سقف کانال صعودی
موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در چنین مواردی باید از پیوت سقفی برای رسم خط سقف کانال صعودی استفاده کنید، که بالاتر از پیوت های سقف دیگر باشد.
در تصویر زیر، خط سقف کانال را بعد از اصلاح کانال های معاملاتی مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برای اصلاح خط سقف، مجبور شده ایم این خط را از روی پیوت مشخص شده با رنگ فرمز، به پیوت مشخص شده با رنگ زرد انتقال دهیم.

نمونه اصلاح خط کف کانال کانال های معاملاتی صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

اما در این مورد شکستن کانال توسط نمودار سهم زیاد شدید نیست. در این مواقع، شما می توانید خط روند خود را اندکی اصلاح کنید.
در تصویر زیر، خط روند اصلاح شده را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که امکان اصلاح خط روند در سهم هایی که شکستن خط روند شدید است وجود ندارد و شما نمی توانید خط روند را برای تشکیل کانال اصلاح کنید.
در صورت انجام این عمل در نمودارهایی که شکستن خط روند توسط نمودار قیمت فاحش است، خط روند اعتبار خود را از دست داده و امکان استفاده از آن برای تحلیل روند قیمت از بین می رود.

کاربرد کانال های صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند.
در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

و یا در صورتی که سقف کانال شکسته شود، این نمودار به روند افزایشی خود ادامه داده و در مسیر مشخص شده با رنگ قرمز حرکت کند.

نحوه تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در ویدیوی مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال به طور کامل آموزش داده شده است.

خرید و فروش امن بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال

ساده و کاربردی

محیط ساده و کاربردی نوبیتکس، معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.

خرید و فروش امن

خرید و فروش امن

اولویت نوبیتکس امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.

پیشرو و سریع

پیشرو و سریع

تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، نوبیتکس را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است.

بهترین امکانات کانال های معاملاتی خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اسکرین شات برنامه

مدیریت موجودی کیف پول

رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید

پرداخت با کارت‌های شتاب

معامله انواع رمزارز با تومان از طریق واریز و برداشت با کارت‌های بانکی عضو شتاب

کیف پول امن

رمز اختصاصی کیف پول شما به صورت آفلاین نگهداری می شود و در برابر هک ایمن خواهد بود

کارمزد رقابتی

کارمزد خرید و فروش در نوبیتکس بسیار کم است و با بالاتر رفتن حجم معاملات کاهش می‌یابد

نوبیتکس با اعداد و ارقام

معاملات انجام شده

همراه با نوبیتکس بیشتر یاد بگیرید

راهنمای خرید ارز دیجیتال

ویدئوهای آموزشی

نوبیتکس بلاگ

سوالات متداول

بیشتر بدانید

در سود نوبیتکس سهیم شوید

با دعوت از دوستانتان با لینک اختصاصی خود، هر بار که معامله می‌کنند برای همیشه تا 30% از کارمزد معاملاتشان از طرف نوبیتکس به شما تعلق می‌گیرد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا